Domy astrologiczne to kolejny kluczowy element horoskopu, obok planet i znaków zodiaku. Każdy kosmogram jest podzielony na 12 domów, które przedstawiają różne obszary naszego życia. Dom, w którym znajduje się dana planeta w momencie naszego urodzenia, mówi nam, w jakim obszarze życia ta planeta wykaże swoją moc. Domy astrologiczne pomagają nam zrozumieć, jak energia planet i znaków zodiaku wpływa na naszą codzienną rzeczywistość.

 1. Pierwszy dom:

Pierwszy dom, nazywany również domem „Ja”, reprezentuje nas samych: naszą osobowość, wygląd, zdrowie, charakter i ogólne podejście do życia. To, jak się prezentujemy na zewnątrz, jak postrzegają nas inni, zależy w dużej mierze od pierwszego domu. Kiedy planeta znajduje się w tym domu, wpływa ona na nasz sposób prezentowania się światu.

 1. Drugi dom:

Drugim domem jest dom wartości i zasobów materialnych. Odnosi się do naszej zdolności do zarabiania pieniędzy, do naszego stosunku do bogactwa, do tego, co cenimy najbardziej w życiu. Jeżeli planeta znajduje się w drugim domu, jej energia wpływa na nasz stosunek do materialności.

 1. Trzeci dom:

Trzeci dom jest domem komunikacji i uczenia się. Odnosi się do naszej zdolności do wyrażania siebie, do naszej ciekawości, umiejętności uczenia się i zdolności do adaptacji. Kiedy planeta znajduje się w trzecim domu, wpływa ona na naszą komunikację i sposób przyswajania informacji.

 1. Czwarty dom:

Czwarty dom, zwany również domem domu i rodziny, odnosi się do naszych korzeni, domu, rodziny i poczucia bezpieczeństwa. To tutaj zrozumieć możemy nasze emocjonalne potrzeby. Kiedy planeta znajduje się w czwartym domu, wpływa ona na nasze poczucie bezpieczeństwa i nasze relacje rodzinne.

 1. Piąty dom:

Piąty dom to dom kreatywności, zabawy, romansu i dzieci. Odnosi się do naszej ekspresji, radości i spontaniczności. Kiedy planeta znajduje się w piątym domu, wpływa ona na naszą kreatywność i sposób, w jaki znajdujemy radość.

 1. Szósty dom:

Szósty dom jest domem pracy i zdrowia. Odnosi się do naszej etyki pracy, naszej zdolności do służenia innym i naszego zdrowia. Kiedy planeta znajduje się w szóstym domu, wpływa ona na naszą pracę i zdrowie.

 1. Siódmy dom:

Siódmy dom jest domem partnerstw i małżeństwa. Odnosi się do naszych związków, zarówno romantycznych, jak i biznesowych. Reprezentuje także naszą zdolność do nawiązywania relacji z innymi i do kompromisów. Kiedy planeta znajduje się w siódmym domu, wpływa ona na nasze relacje i naszą zdolność do partnerstwa.

 1. Ósmy dom:

Ósmy dom jest domem transformacji i regeneracji. Związany jest z naszymi doświadczeniami związanych ze śmiercią, seksualnością, dziedzictwem i finansami partnera. Kiedy planeta znajduje się w ósmym domu, wpływa ona na naszą zdolność do przemiany i do głębokiej intymności z innymi.

 1. Dziewiąty dom:

Dziewiąty dom to dom wyższego wykształcenia, podróży i filozofii. Odnosi się do naszej zdolności do nauki, naszych przekonań religijnych i filozoficznych oraz naszej miłości do podróży. Gdy dana planeta zostaje zauważona w dziewiątym domu, wpływa ona na nasze poglądy, edukację i podróże.

 1. Dziesiąty dom:

Dziesiąty dom, nazywany również domem kariery, odnosi się do naszej pozycji społecznej, naszych ambicji zawodowych i naszego wkładu w społeczeństwo. Kiedy planeta znajduje się w dziesiątym domu, wpływa ona na naszą karierę i nasz status społeczny.

 1. Jedenasty dom:

Jedenasty dom to dom przyjaciół i grup. Odnosi się do naszych relacji z przyjaciółmi, do naszej aktywności w organizacjach i do naszych marzeń i nadziei. Kiedy planeta znajduje się w jedenastym domu, wpływa ona na nasze relacje przyjacielskie i nasze marzenia.

 1. Dwunasty dom:

Dwunasty dom jest domem tajemnic i podświadomości. Odnosi się do naszych ukrytych talentów, tajemnic, snów i do naszego duchowego rozwoju. Kiedy planeta znajduje się w dwunastym domu, wpływa ona na naszą duchowość i na to, co jest dla nas nieznane.