Anioł Urodzaju – Amarael

Anioł Urodzaju – Amarael

Dostatek w sensie fizycznym, ale też duchowej pełni Anioł Urodzaju, Amarael, jest emanacją obfitości, przedstawiającą równowagę między materialnym a duchowym. Jego obecność nie jest jedynie symbolem dostatku w sensie fizycznym, ale także obietnicą duchowej pełni,...